هندسه معماري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 19


قلم طراح‏‫: (هندسه در معماري)‬

قلم طراح‏‫: (هندسه در معماري)‬

ناشر : تيمورزاده نوين

سيداحسان بلادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

هندسه در هنر معماري و كاربرد آن در آموزش رياضي

هندسه در هنر معماري و كاربرد آن در آموزش ...

ناشر : سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان

اكبر زماني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

هندسه معماري

هندسه معماري

ناشر : آرمان دانش

صادق زهره وند

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰ ریال


هندسه ترسيمي و پرسپكتيو = Descriptive geometry and perspective (ويژه دانش پژوهان هنر و معماري)

هندسه ترسيمي و پرسپكتيو = Descriptive ge ...

ناشر : سروش دانش

مرتضي صديق

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

جايگاه هندسه در طراحي دانشكده معماري و هنر

جايگاه هندسه در طراحي دانشكده معماري و ه ...

ناشر : انتشارات سرخابي

علي تولمي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

بررسي جايگاه هندسه، معماري و سازه در كبوترخان هاي سنتي ايران

بررسي جايگاه هندسه، معماري و سازه در كبو ...

ناشر : موسسه علمي دانش پژوهان برين، انتشارات

مريم طباطبايي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


هندسه فرم معماري

هندسه فرم معماري

ناشر : آرمانشهر

سعيد مشايخ فريدني

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

هندسه ترسيمي مدرن: كاربرد در مناظر و مزايا براي رشته هاي معماري و هنر

هندسه ترسيمي مدرن: كاربرد در مناظر و مزا ...

ناشر : دانشگاه هنر

عزيزه پنجويني

قیمت کتاب سیتی : ۵۵۰۰۰ ریال

هندسه و معماري فراكتال

هندسه و معماري فراكتال

ناشر : انتشارات سرخابي

علي تولمي مقدم

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


هندسه فركتال در معماري و طراحي

هندسه فركتال در معماري و طراحي

ناشر : دانشگاه شهيد باهنر كرمان

حسين فلاح

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

هندسه (اقليدسي): ويژه كارداني به كارشناسي معماري

هندسه (اقليدسي): ويژه كارداني به كارشناس ...

ناشر : عصر كنكاش

اميررضا روحي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هندسه (اقليدسي): ويژه كارداني به كارشناسي معماري

هندسه (اقليدسي): ويژه كارداني به كارشناس ...

ناشر : عصر كنكاش

اميررضا روحي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۶۸۰۰۰ ریال