راهنماي ارزيابي و كنترل پيامدهاي ناشي از انفجار در معادن سطحي |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


راهنماي ارزيابي و كنترل پيامدهاي ناشي از انفجار در معادن سطحي

راهنماي ارزيابي و كنترل پيامدهاي ناشي از ...

ناشر : سازمان نظام مهندسي معدن

وزارت صنايع و معادن، معاونت امور معادن و صنايع معد

قیمت کتاب سیتی : ۱۱۱۰۰۰ ریال