رگرسيون |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 35


مقدمه اي بر كاربرد همبستگي و رگرسيون آماري

مقدمه اي بر كاربرد همبستگي و رگرسيون آما ...

ناشر : هوشنگ تقي زاده

هوشنگ تقي زاده

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تجزيه و كاربرد رگرسيون غيرخطي در علوم كشاورزي، باغباني و منابع طبيعي: به همراه برازش مدل هاي غيرخطي رايج با استفاده از نرم افزار SAS و ابزار Solver..

تجزيه و كاربرد رگرسيون غيرخطي در علوم كش ...

ناشر : نارنجستان

حسين صبوري

قیمت کتاب سیتی : ۸۰۰۰۰ ریال

درسنامه روش هاي آماري (رگرسيون، روش هاي ناپارامتري، نمونه گيري و طرح آزمايشات): ويژه ي رشته ي آمار زيستي

درسنامه روش هاي آماري (رگرسيون، روش هاي ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

ميثم اسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آمار پيشرفته كاربردي همراه با SPSS: تحليل عامل، تحليل مسير، تحليل خوشه اي، رگرسيون لاجستيك ...

آمار پيشرفته كاربردي همراه با SPSS: تحلي ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

هوشنگ نايبي

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال

تحليل رگرسيون پيشرفته با R

تحليل رگرسيون پيشرفته با R

ناشر : انتشارات علمي پارسيان

حسين زماني

قیمت کتاب سیتی : ۱ ریال

رتبه بندي اعتباري و مدل رگرسيون لجستيك

رتبه بندي اعتباري و مدل رگرسيون لجستيك

ناشر : ارتباطات

سمانه آشوري

قیمت کتاب سیتی : ۱۲۰۰۰۰ ریال


‏‫ SPSS regression‏: اس پي اس اس رگرسيون‬

‏‫ SPSS regression‏: اس پي اس اس رگرسيون ...

ناشر : انتشارات علمي كالج

ام‍ج‍د زارع‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

تحليل رگرسيون خطي با R

تحليل رگرسيون خطي با R

ناشر : انتشارات علمي پارسيان

سمانه افتخاري مهابادي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

‏‫حداقل مربعات جزئي‏‫: مدل هاي معادلات ساختاري و رگرسيون كاربرد نرم افزار Smart PLS‬

‏‫حداقل مربعات جزئي‏‫: مدل هاي معادلات س ...

ناشر : مهرگان قلم

‏‫ابراهيم‬ ‏‫فربد‬

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰۰ ریال


درسنامه رگرسيون و مدلسازي

درسنامه رگرسيون و مدلسازي

ناشر : سروش دانش

سارا كريمي يزدي

قیمت کتاب سیتی : ۱۳۰۰۰۰ ریال

تجزيه و تحليل رگرسيون: نظريه، روش ها و كاربردها

تجزيه و تحليل رگرسيون: نظريه، روش ها و ك ...

ناشر : فراگيران دانش

محمد قرباني

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

انواع آزمون ها، تأثيرات متغيرهاي مجازي و مدل رگرسيون خطي تعميم يافته در اقتصادسنجي: مرجع دانشگاه دكتري

انواع آزمون ها، تأثيرات متغيرهاي مجازي و ...

ناشر : مدرسان برتر

دپارتمان علوم اقتصادي مدرسان برتر

قیمت کتاب سیتی : ۶۹۰۰۰ ریال