حاميان مالي در ورزش |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 3


حاميان مالي در ورزش

حاميان مالي در ورزش

ناشر : انتشارات زمامدار

ح‍ب‍ي‍ب ه‍ن‍ري

قیمت کتاب سیتی : ۱۸۰۰۰۰ ریال

حاميان مالي در ورزش

حاميان مالي در ورزش

ناشر : طنين دانش

ديويد كنت استاتلر

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال

موانع موجود بر جذب حاميان مالي در ورزش بانوان : با نگاهي به ورزش واليبال

موانع موجود بر جذب حاميان مالي در ورزش ب ...

ناشر : گيوا

محمود بريمي عبدالخاني

قیمت کتاب سیتی : ۱۰۵۰۰۰ ریال