مقدمه اي بر روش هاي عددي و برنامه نويسي MATLAB براي مهندسان |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مقدمه اي بر روش هاي عددي و برنامه نويسي MATLAB براي مهندسان

مقدمه اي بر روش هاي عددي و برنامه نويسي ...

ناشر : جوهر حيات

فرهاد ذيشان

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال