مباني جرم انگاري و گستره جرايم منافي عفت رايانه اي در حقوق كيفري ايران |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


مباني جرم انگاري و گستره جرايم منافي عفت رايانه اي در حقوق كيفري ايران

مباني جرم انگاري و گستره جرايم منافي عفت ...

ناشر : سفير اردهال

زه‍را خ‍داق‍ل‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال