كليد MATLAB |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 5


15%
كليد برنامه نويسي در Matlab

كليد برنامه نويسي در Matlab

ناشر : كليد آموزش

محمدتقي مروج

قیمت کتاب سیتی : ۲۷۲۰۰۰ ریال

15%
كليد MATLAB

كليد MATLAB

ناشر : كليد آموزش

محمدتقي مروج

قیمت کتاب سیتی : ۲۹۷۵۰۰ ریال

كليد مهارت آموزش كاربردي MATLAB

كليد مهارت آموزش كاربردي MATLAB

ناشر : نبض دانش

استورمي آتاوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


كليد مهارت آموزش كاربردي پردازش تصوير در MATLAB

كليد مهارت آموزش كاربردي پردازش تصوير در ...

ناشر : نبض دانش

استورمي آتاوي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

كليد آموزش و مهارت كاربردي پردازش تصوير در MATLAB

كليد آموزش و مهارت كاربردي پردازش تصوير ...

ناشر : كتاب آريا

فريده پورحبيب خاكباز

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال