مديريت منابع انساني از ديدگاه اسلام |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 2


مديريت منابع انساني از ديدگاه اسلام

مديريت منابع انساني از ديدگاه اسلام

ناشر : ‏‫دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد خمين

ح‍م‍ي‍د ت‍اب‍ل‍ي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

مديريت منابع انساني از ديدگاه اسلام

مديريت منابع انساني از ديدگاه اسلام

ناشر : ‏‫‬ انديشه نوآوران

سيده معصومه ناصر شيخ الاسلامي

قیمت کتاب سیتی : ۱۵۰۰۰۰ ریال