آشنايي با برنامه نويسي كامپيوتر و كاربردهايي از آن در محاسبات عددي

آشنايي با برنامه نويسي كامپيوتر و كاربرد ...

ناشر : دانشگاه صنعتي اراك، انتشارات

داود حسن‌زاده للكامي


آموزش MATLAB همراه با مباحث پيشرفته محاسبات عددي

آموزش MATLAB همراه با مباحث پيشرفته محاس ...

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي‏‫، واحد ابهر

مهناز عسگري

آناليز عددي (محاسبات عددي)

آناليز عددي (محاسبات عددي)

ناشر : پوران پژوهش

مجيد اميرفخريان

آناليز عددي: محاسبات عددي

آناليز عددي: محاسبات عددي

ناشر : آينده دانش

اس‍م‍اع‍ي‍ل ي‍وس‍ف‍ي


آناليز و محاسبات عددي (رشته هاي علوم پايه و فني مهندسي)

آناليز و محاسبات عددي (رشته هاي علوم پاي ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد اردبيل، سازمان انتشارات

جمال صفار اردبيلي


راهنماي حل محاسبات عددي

راهنماي حل محاسبات عددي

ناشر : گسترش علوم پايه

محمدتقي درويشي