‏‫اصول و استانداردهاي برنامه‏ نويسي ايمن براي سامانه هاي نهفته و كاركرد بحراني |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫اصول و استانداردهاي برنامه‏ نويسي ايمن براي سامانه هاي نهفته و كاركرد بحراني

‏‫اصول و استانداردهاي برنامه‏ نويسي ايمن ...

ناشر : انديشگاه فناوري هاي نوين، انتشارات

قیمت کتاب سیتی : ۳۰۰۰۰۰ ریال