‏‫ديپلمات ها چه گفتند؟: (مجموعه گفتگوهايي درباره علل جنگ تحميلي و سياست خارجي ايران) |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 1


‏‫ديپلمات ها چه گفتند؟: (مجموعه گفتگوهايي درباره علل جنگ تحميلي و سياست خارجي ايران)

‏‫ديپلمات ها چه گفتند؟: (مجموعه گفتگوهاي ...

ناشر : ارتش جمهوري اسلامي ايران، دانشكده فرماندهي و ستاد آجا،انتشارات دافوس

مجيد كريمي

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال