سهراب سپهري |كتاب سيتي تعداد يافت شده - 114


تا شقايق هست زندگي بايد كرد: عرفان عملي در زندگي سهراب سپهري (ناشنيده هايي از زندگي سهراب به همراه هفت حكايت جالب اخلاقي از سهراب و انبوهي از اشعار نا

تا شقايق هست زندگي بايد كرد: عرفان عملي ...

ناشر : بوستان دانش

علي ترابيان پور

قیمت کتاب سیتی : ۴۰۰۰۰ ریال

...و خدايي كه در اين نزديكيست: تحليلي نو از شعر صداي پاي آب سهراب سپهري بر پايه علم پديدارشناسي

...و خدايي كه در اين نزديكيست: تحليلي نو ...

ناشر : بنشاسته

معصومه ميرناصري

قیمت کتاب سیتی : ۳۵۰۰۰ ریال

خانه دوست كجاست؟: سهراب سپهري در خاطره ها، دستچين اشعار سهراب، هشت كتاب در ترازوي نقد

خانه دوست كجاست؟: سهراب سپهري در خاطره ه ...

ناشر : مرسل

علي اصغر صائم

قیمت کتاب سیتی : ۲۱۰۰۰۰ ریال


در كارگه نقش و خيال : درنگي روان شناسانه در آثار و انديشه سهراب سپهري، همراه با سه گفتار تحليلي پيرامون روانشناسي يونگ و بازتاب آن در نقد ادبي در ايران

در كارگه نقش و خيال : درنگي روان شناسانه ...

ناشر : چاپ و نشر نظر

علي شريعت كاشاني

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال

جاي پاي دوست (گردآوري نامه هاي دوستان سهراب سپهري)

جاي پاي دوست (گردآوري نامه هاي دوستان سه ...

ناشر : ذهن آويز

پريدخت سپهري

قیمت کتاب سیتی : ۶۵۰۰۰ ریال

گزيده اي از اشعار هشت كتاب سهراب سپهري با ترجمه انگليسي (دفتر سوم)

گزيده اي از اشعار هشت كتاب سهراب سپهري ب ...

ناشر : كوشانپور

سهراب سپهري

قیمت کتاب سیتی : ۰ ریال


همسايه تنهايي: زندگي و گلچين اشعار سهراب سپهري

همسايه تنهايي: زندگي و گلچين اشعار سهراب ...

ناشر : نويد صبح

محمدجواد سعدي پور

قیمت کتاب سیتی : ۵۰۰۰۰ ریال

خانه دوست كجاست؟: سهراب سپهري در خاطره ها، دستچين اشعار سهراب، هشت كتاب در ترازوي نقد

خانه دوست كجاست؟: سهراب سپهري در خاطره ه ...

ناشر : مرسل

حسينعلي پورمدني

قیمت کتاب سیتی : ۶۰۰۰۰ ریال

به تماشاي شعر سهراب : اشعار سهراب سپهري همراه با نقاشي هاي ستاره جهاني

به تماشاي شعر سهراب : اشعار سهراب سپهري ...

ناشر : نشر شمشاد

سيدخليل حسيني

قیمت کتاب سیتی : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حجم شعر: بررسي و مقايسه اشعار احمد شاملو، سهراب سپهري و فروغ فرخزاد با رويكرد معني شناسي شناختي

حجم شعر: بررسي و مقايسه اشعار احمد شاملو ...

ناشر : زبان ملل

محمود متشرعي

قیمت کتاب سیتی : ۸۵۰۰۰ ریال

در ترازوي نقد 6 (خانه دوست كجاست؟:نقد و تحليل اشعار سهراب سپهري)

در ترازوي نقد 6 (خانه دوست كجاست؟:نقد و ...

ناشر : سخن

سارا ساور

قیمت کتاب سیتی : ۷۵۰۰۰ ریال

ديوان كامل و جامع سهراب سپهري (8 كتاب در يك كتاب)

ديوان كامل و جامع سهراب سپهري (8 كتاب در ...

ناشر : نشر آسيم

عباس عطاري

قیمت کتاب سیتی : ۲۵۰۰۰۰ ریال