آزم‍اي‍ش‍گ‍اه  ش‍ي‍م‍ي  ع‍م‍وم‍ي  ۱ (رش‍ت‍ه  ش‍ي‍م‍ي )

آزم‍اي‍ش‍گ‍اه ش‍ي‍م‍ي ع‍م‍وم‍ي ۱ (رش‍ ...

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه پ‍ي‍ام ن‍ور

م‍ح‍م‍ود م‍ح‍راب زاده

آزمايشگاه شيمي عمومي 1 (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي عمومي 1 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

محمود محراب زاده

آزمايشگاه شيمي عمومي ۱ ويژه دانشجويان رشته هاي اقيانوس شناسي، بيولوژي دريا، محيط زيست و شيلات

آزمايشگاه شيمي عمومي ۱ ويژه دانشجويان رش ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، سازمان انتشارات

يدالله نيك پور قنواتي


آزمايشگاه شيمي عمومي 2 (رشته شيمي)

آزمايشگاه شيمي عمومي 2 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

فرهاد زارع

آموزش شيمي عمومي عملي (براي دانشجويان رشته هاي علوم  پايه، فني، مهندسي و داروسازي)

آموزش شيمي عمومي عملي (براي دانشجويان رش ...

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

ناهيد شاه حسيني


درسنامه شيمي عمومي ويژه رشته هاي بيوشيمي باليني...

درسنامه شيمي عمومي ويژه رشته هاي بيوشيمي ...

ناشر : گروه تاليفي دكتر خليلي

جعفر اكبري ميستاني

دستورالعمل آزمايشات عمومي و تخصصي ويژه رشته مهندسي شيمي

دستورالعمل آزمايشات عمومي و تخصصي ويژه ر ...

ناشر : جهاد دانشگاهي، واحد صنعتي امير كبير، انتشارات

سيده معصومه السادات ميرنظامي


رياضي عمومي 2 (رشته شيمي)

رياضي عمومي 2 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

محمدمهدي ابراهيمي

رياضي عمومي 2 (رشته شيمي)

رياضي عمومي 2 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

محمدمهدي ابراهيمي

رياضي عمومي 2 (رشته شيمي)

رياضي عمومي 2 (رشته شيمي)

ناشر : دانشگاه پيام نور

محمدمهدي ابراهيمي