‏‫دمع‌ السجوم : ترجمه كتاب نفس‌المهموم‬
برخی از عناوین اصلی : 1- در مناقب حسین و ثواب گریستن بر آن حضرت لعن بر کشندگان او و اخباری که در شهادت او وارد است.. 2- در ذکر وقایع پس از بیعت مردم با یزید بن معاویه تا هنگام شهادت بر حضرت سید الشهداء.. 3- قتل مسلم بن عقیل.. 4- وقایع پس از شهادت .. 5- ذکر وقایع عاشورا و صف آرایی لشکر از دو جانب و احتجاج امام بر اهل کوفه.. 6- در دفن مولانا الحسین.. 7- ورود اهل بیت به کوفه.. 8- در آنچه ظاهر شد پس از شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین از گریستن آسمانها و زمین و.. 9- ذکر فرزندان حسین و زوجات آن حضرت.. 10- فضل زیارت و ستم خلفاء بر قبر شریف.. 11- در شرح حال توابین و خروج مختار و کشتن قاتلین حسین..
نویسنده ها:

ع‍ب‍اس‌ ق‍م‍ي‌

اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ع‍ران‍ي‌

ناشر: قیمت :360000 ریال

قیمت کتاب سیتی 324000 ریال

آخرین کتاب های درخواستیجدیدترین کتاب های سایت


آخرین فروش ها