دعوت به همکاری

قابل توجه اصحاب قلم ، مؤلفین ، مترجمین و اساتید محترم دانشگاه جهت درخواست چاپ کتاب

خود ، ابتدا فرم زیر را تکمیل نمایید

در صورت عجله داشتن براي مشاوره مي توانيد با شماره 0216120 داخلي 108 تماس بگيريد
*
*
*
*
*

فيلدهاي كه كنار آنها علامت * است بايد حتما پر شوند