آسيب‌شناسي رواني (روانشناسي نابهنجاري)

آسيب‌شناسي رواني (روانشناسي نابهنجاري)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جرالد ديويسون - نويسنده: آن كرينگ

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

آشنايي با شيشه: آنچه شما بايد در مورد ماده شيشه بدانيد

آشنايي با شيشه: آنچه شما بايد در مورد ماده شيشه بدانيد

ناشر : ارجمند

- نويسنده: فرزاد جلالي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

آزمون‌هاي روان‌شناسي اجتماعي و شخصيت

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد صفاري‌نيا

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال


 بيماري‌هاي دستگاه گوارش: اصول طب داخلي هاريسون

بيماري‌هاي دستگاه گوارش: اصول طب داخلي هاريسون

ناشر : ارجمند

- نويسنده: دنيس ال. كاسپر - نويسنده: Dennis L. Kasper

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

‌سبب‌شناسي اعتياد: تحليل زيستي رواني‌ اجتماعي

‌سبب‌شناسي اعتياد: تحليل زيستي رواني‌ اجتماعي

ناشر : ارجمند

- نويسنده: غفار بهارلو

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

ناشر : ارجمند

- نويسنده: Femi Oyebode

قیمت : ۰ ریال


Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

Sims' symptoms in the mind: textbook of descriptive psychopathology

ناشر : ارجمند

- نويسنده: Femi Oyebode

قیمت : ۰ ریال

آسيب‌شناسي رواني (روانشناسي نابهنجاري)

آسيب‌شناسي رواني (روانشناسي نابهنجاري)

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: جرالد ديويسون - نويسنده: آن كرينگ

قیمت : ۶۵۰۰۰۰ ریال

آزمون بندر گشتالت (راهنماي تفسير و اجرا)

آزمون بندر گشتالت (راهنماي تفسير و اجرا)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: مجيد محمودعليلو - نويسنده: ساناز كبيرنژاد

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

آزمونهاي زمينه روانشناسي هيلگارد (همراه با پاسخهاي تشريحي)

ناشر : ارجمند

- نويسنده: حسن حميدپور - نويسنده: زهرا اندوز

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي)

آسيب‌شناسي پايه (اختصاصي)

ناشر : كتاب ارجمند

- مترجم: عليرضا فتح‌اللهي - نويسنده: ويني كومار

قیمت : ۱۷۹۰۰۰ ریال

d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش‌مندي

d2، آزمون توجه انتخابي، تمركز و تلاش‌مندي

ناشر : كتاب ارجمند

- نويسنده: فريبرز باقري

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال