بانک کتاب - تلفن :0216120

خط چهار رقمی: 0216120 و 666462131
انتشارات دانایی
 ( بانک کتاب )
 
افتخار دارد که به این توانایی رسیده است که میتواند کلیه کتابهای موجود در حوزه نشر را در تمامی مقاطع و گرایش هااز مقطع پیش دبستانی تا دکترا و بالاتر را تهیه و ارسال نماید
خاطر نشان میشود کلیه کتابهای کمک درسی تا پایه دوازدهم و کنکور  به  صورت رایگان ارسال میگردد
کلیه کتابهای  دانشگاهی همه مقاطع. پزشکی .زبان و عمومی با هزینه 8000تومان در سطح تهران و هزینه پست 9000 تومان برای شهرستانها در نظر گرفته شده است
 زمان ارسال پیک کتاب در تهران از ساعت 19 تا  23 در صورت عجله داشتن برای دریافت هزینه پیک به صورت بادپا محاسبه می شود.
و ارسال کتاب  شهرستان همان روز تحویل پست میگردد
خط ارتباطی جهت خرید تلفنی کتاب با کارشناسان مربوطه 0216120 داخلی 135