دايره‌المعارف مصور جنگ‌افزار : تاريخچه سلاح‌هاي جنگي از عصر برنز تا عصر ترور

دايره‌المعارف مصور جنگ‌افزار : تاريخچه سلاح‌هاي جنگي از عصر برنز تا عصر ترور

ناشر : نشر سايان

- نويسنده: گرت جونز - نويسنده: Gareth Jones

قیمت : ۰ ریال

كاركشته: چگونه ماهرترين و خلاق‌ترين كاركنانتان را رهبري كنيد؟

كاركشته: چگونه ماهرترين و خلاق‌ترين كاركنانتان را رهبري كنيد؟

ناشر : دنياي اقتصاد

- نويسنده: گرت جونز - نويسنده: راب گافي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال