KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب های گيلز آزوپاردي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (3)

آزمون‌هاي IQ براي افزايش بهره‌ي هوشي

پدیدآور: گيلز آزوپاردي؛ ماندانا دانش؛ حميده رستمي

قيمت: 159000 ريال

روشهاي ساده اندازه‌گيري بهره هوشي (IQ)

پدیدآور: گيلز آزوپاردي؛ ماندانا دانش

قيمت: 50000 ريال

چگونه IQ خود را افزايش دهيم: يك راهنماي كامل براي پيشرفت بهره‌ي هوشي ا

پدیدآور: گيلز آزوپاردي؛ فريبا جعفري‌نميني

قيمت: 85000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1