مفاهيم فراكتالي در رشد سطوح

مفاهيم فراكتالي در رشد سطوح

ناشر : دانشگاه صنعتي شاهرود

- نويسنده: آلبرت لاسلو باراباسي - نويسنده: هري‌يوجين استنلي

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال