تكنولوژي توليد آهن اسفنجي: تبيين فرآيند، تجهيزات و سيستم‌ها

تكنولوژي توليد آهن اسفنجي: تبيين فرآيند، تجهيزات و سيستم‌ها

ناشر : شارق

- نويسنده: سيدحسن ميرحسيني - نويسنده: اسدالله فرشاد

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

تكنولوژي توليد آهن اسفنجي: توليد، نگهداري و تعميرات

تكنولوژي توليد آهن اسفنجي: توليد، نگهداري و تعميرات

ناشر : شارق

- مترجم: سيدحسن ميرحسيني - تهيه كننده: اسدالله فرشاد

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

دل‌سروده‌هاي يك پدر مهربان

دل‌سروده‌هاي يك پدر مهربان

ناشر : ايده‌گستر

- شاعر: حسين غفوري - گردآورنده: ابراهيم غفوري

قیمت : ۳۶۰۰۰ ریال