رسانه‌شناسي

رسانه‌شناسي

ناشر : مبناي خرد

- نويسنده: نسرين دانائي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

فرهنگ و رفتار اجتماعي

فرهنگ و رفتار اجتماعي

ناشر : ساكو

- نويسنده: نسرين دانائي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال