مقدمه‌اي بر صنايع غذايي

مقدمه‌اي بر صنايع غذايي

ناشر : آموخته

- نويسنده: رابرت.ال شوفلت - مترجم: مريم جعفري‌ولدائي

قیمت : ۱۷۸۰۰۰ ریال