مقدمه‌اي بر بازاريابي ورزشي

مقدمه‌اي بر بازاريابي ورزشي

ناشر : دانشگاه خاتم‌الانبياء(ص)، انتشارات

- نويسنده: آرون اسميت - نويسنده: Aaron Smith

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

فعاليت بدني از بدو تولد تا نوجواني

فعاليت بدني از بدو تولد تا نوجواني

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: محمد كشتي‌دار - نويسنده: فرشته كتبي

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

علوم كاربردي در تيراندازي با كمان

علوم كاربردي در تيراندازي با كمان

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

- نويسنده: مهدي طالب‌پور - نويسنده: محمد كشتي‌دار

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال