اصول و مباني طراحي سازه‌هاي هيدروليكي

اصول و مباني طراحي سازه‌هاي هيدروليكي

ناشر : فدك ايساتيس

- نويسنده: لاري‌دبليو. ميز - مترجم: اميررضا زراتي

قیمت : ۱۷۰۰۰۰ ریال

مهندسي سيستمهاي منابع آب

مهندسي سيستمهاي منابع آب

ناشر : رشد آموزش

- نويسنده: لاري‌دبليو. ميز - مترجم: ابوالفضل شمسايي

قیمت : ۳۲۰۰۰۰ ریال

مهندسي منابع آب زيرزميني: مباني

مهندسي منابع آب زيرزميني: مباني

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز

- نويسنده: لاري‌دبليو. ميز - نويسنده: ديويد كيث‌تاد

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال


مهندسي و مديريت سامانه‌هاي آبي

مهندسي و مديريت سامانه‌هاي آبي

ناشر : پارسيا

- نويسنده: لاري‌دبليو. ميز - نويسنده: يئوكانگ تانگ

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال