آموزش بوكس

آموزش بوكس

ناشر : منوچهري

- نويسنده: محمد علي‌پور

قیمت : ۰ ریال

اطلاعات حسابداري و تصميم‌گيري مديران

اطلاعات حسابداري و تصميم‌گيري مديران

ناشر : انتشارات موجك

- نويسنده: محمد علي‌پور

قیمت : ۰ ریال

پاييز كه خوش‌رنگ نبود: سروده‌هاي محمد علي‌پور.

پاييز كه خوش‌رنگ نبود: سروده‌هاي محمد علي‌پور.

ناشر : پرستوي سپيد

- نويسنده: محمد علي‌پور

قیمت : ۰ ریال


مديريت ناحيه محور: درآمدي بر شيوه مديريت در نواحي شهري

مديريت ناحيه محور: درآمدي بر شيوه مديريت در نواحي شهري

ناشر : تيسا

- نويسنده: مجتبي يزداني - زيرنظر: محمد عكاف

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

ورزش شهروندي: شاخص‌ها، مطالبات و حقوق شهروندي

ورزش شهروندي: شاخص‌ها، مطالبات و حقوق شهروندي

ناشر : تيسا

- نويسنده: مجتبي يزداني - ويراستار: معصومه ارچنداني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال