هرگز تسليم نشو!: جك ما از زبان خودش

هرگز تسليم نشو!: جك ما از زبان خودش

ناشر : پندار تابان

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

زبانه‌هاي خشم ...

زبانه‌هاي خشم ...

ناشر : نيكو نشر

- نويسنده: ديو اگرس - نويسنده: Dave Eggers

قیمت : ۰ ریال

زبانه‌هاي خشم ...

زبانه‌هاي خشم ...

ناشر : كتابسراي نيك

- نويسنده: ديو اگرس - نويسنده: Dave Eggers

قیمت : ۰ ریال


چگونه يك سخنراني تد ارائه دهيم

چگونه يك سخنراني تد ارائه دهيم

ناشر : آسمان نيلگون

- نويسنده: جرمي دونوان - مترجم: زروان بختيار

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

چگونه يك سخنراني تد ارائه دهيم

چگونه يك سخنراني تد ارائه دهيم

ناشر : آسمان نيلگون

- نويسنده: جرمي دونوان - مترجم: زروان بختيار

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال