ساختن براي ماندن

ساختن براي ماندن

ناشر : فرا

- نويسنده: جري پوراس - نويسنده: جيمزچارلز كالينز

قیمت : ۲۴۹۰۰۰ ریال

با انتخاب خود مهم شويد: چرا بعضي‌ها با وجود همه مشكلات، ابهامات و آشفتگي‌ها باز هم پيشرفت مي‌كنند

با انتخاب خود مهم شويد: چرا بعضي‌ها با وجود همه مشكلات، ابهامات و آشفتگي‌ها باز هم پيشرفت مي‌كنند

ناشر : البرز

- نويسنده: جيمزچارلز كالينز - نويسنده: مورتن‌ت. هانسن

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال