راهنمايي براي خودباوري زنان: كوششها و موفقيتها در جستجوي هويت

راهنمايي براي خودباوري زنان: كوششها و موفقيتها در جستجوي هويت

ناشر : فرا

- نويسنده: ناتانيل براندن - مترجم: مينو سلسله

قیمت : ۶۹۰۰۰ ریال

بهتر از خوب: پژوهشي در راز و رمز شركت‌هاي برتر

بهتر از خوب: پژوهشي در راز و رمز شركت‌هاي برتر

ناشر : فرا

- نويسنده: جيم كالينز - مترجم: فضل‌اله اميني

قیمت : ۱۴۹۰۰۰ ریال

رقص فيل‌ها: لويي گشنر و معجزه‌ي تحول آي‌بي‌ام

رقص فيل‌ها: لويي گشنر و معجزه‌ي تحول آي‌بي‌ام

ناشر : فرا

- نويسنده: لويي گشنر - مترجم: غلامحسين خانقائي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال


پنج فرمان براي تفكر استراتژيك

پنج فرمان براي تفكر استراتژيك

ناشر : فرا

- نويسنده: وفا غفاريان - نويسنده: غلامرضا كياني

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

استراتژي اثربخش

استراتژي اثربخش

ناشر : فرا

- نويسنده: وفا غفاريان - نويسنده: غلامرضا كياني

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال

خودسازي: 101 نكته كه يك رهبر بايد بداند

خودسازي: 101 نكته كه يك رهبر بايد بداند

ناشر : فرا

- نويسنده: جان‌سي. ماكسول - مترجم: شمس‌آفاق ياوري

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


در انديشه‌ي تحول: يازده هنر فكري مردمان موفق

در انديشه‌ي تحول: يازده هنر فكري مردمان موفق

ناشر : فرا

- نويسنده: جان ماكس‌ول - مترجم: فضل‌اله اميني

قیمت : ۹۹۰۰۰ ریال

آينده مديريت

آينده مديريت

ناشر : فرا

- نويسنده: گري همل - نويسنده: بيل برين

قیمت : ۶۹۰۰۰ ریال

پيل و پشه: چشم‌انداز سازمان‌هاي شبكه‌اي فردا

پيل و پشه: چشم‌انداز سازمان‌هاي شبكه‌اي فردا

ناشر : فرا

- نويسنده: چارلز هندي - مترجم: عبدالرضا رضايي‌نژاد

قیمت : ۸۹۰۰۰ ریال


چالش‌هاي مديريت در سده 21

چالش‌هاي مديريت در سده 21

ناشر : فرا

- نويسنده: پيترفرديناند دروكر - مترجم: عبدالرضا رضايي‌نژاد

قیمت : ۴۹۰۰۰ ریال

خدايان مديريت: چگونگي دگرگون شدن سازمانها

خدايان مديريت: چگونگي دگرگون شدن سازمانها

ناشر : فرا

- نويسنده: چارلزبرايان هندي - مترجم: كهزاد آذرهوش

قیمت : ۶۹۰۰۰ ریال

روزنوشت

روزنوشت

ناشر : فرا

- نويسنده: پيترفرديناند دروكر - به‌اهتمام: جوزف ماچاريللو

قیمت : ۸۹۰۰۰ ریال