‏‫‭MCSE: active directory

‏‫‭MCSE: active directory

ناشر : ناقوس

- نويسنده: سعيد عزيزي - نويسنده: Saeed Azizi

قیمت : ۰ ریال

‏‫FTP - CA - NLB - IIS : ‏‫2016 MCSE‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫FTP - CA - NLB - IIS : ‏‫2016 MCSE‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ناشر : ناقوس

- نويسنده: سعيد عزيزي - نويسنده: Saeed Azizi

قیمت : ۰ ریال


آزمايشگاه شبكه‌هاي رايانه‌اي

آزمايشگاه شبكه‌هاي رايانه‌اي

ناشر : ناقوس

- نويسنده: ‏‫مهدي ذكريا‌ پناه‌ گشتي

قیمت : ۰ ریال

Ansys workbench براي مهندسي مكانيك

Ansys workbench براي مهندسي مكانيك

ناشر : الياس

- نويسنده: رضا معززي

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

CAD/CAM با Surfcam: ماشينكاري CNC در كلاس جهاني

CAD/CAM با Surfcam: ماشينكاري CNC در كلاس جهاني

ناشر : ناقوس

- نويسنده: رضا بهرام‌زاده

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


GSM سيستم جهاني ارتباطات سيار: معماري، سرويس‌ها و پروتك‌ها

GSM سيستم جهاني ارتباطات سيار: معماري، سرويس‌ها و پروتك‌ها

ناشر : ناقوس

- نويسنده: جورج ابرس‌پاخر - نويسنده: هانس جورج‌وگل

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آبرساني در بحران: تامين اضطراري آب و اصول بهداشتي در نواحي سردسير

آبرساني در بحران: تامين اضطراري آب و اصول بهداشتي در نواحي سردسير

ناشر : ناقوس

- نويسنده: شهرام نجفي - نويسنده: عباس علاف‌صالحي

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال

Network + شبكه‌هاي كامپيوتري از Lan  تا Wan: سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنيت

Network + شبكه‌هاي كامپيوتري از Lan تا Wan: سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنيت

ناشر : ناقوس

- نويسنده: جيمز آنتوناكاس - نويسنده: كنت منسفيلد

قیمت : ۴۰۰۰۰۰ ریال


Network+

Network+

ناشر : ناقوس

- نويسنده: روح‌اله آب‌نيكي - نويسنده: الهام شرمي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

Crack و تكنيك‌هاي نفوذ به نرم‌افزار

Crack و تكنيك‌هاي نفوذ به نرم‌افزار

ناشر : الياس

- نويسنده: اميد غلامي - نويسنده: بهزاد لاجوردي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

آزمونهاي چهارگزينه‌اي Corel Draw مطابق استاندارد جديد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

آزمونهاي چهارگزينه‌اي Corel Draw مطابق استاندارد جديد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

ناشر : ناقوس

- نويسنده: شهرام شكوفيان - نويسنده: مرتضي سرشته

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال