آموزش اينترنت اشيا

آموزش اينترنت اشيا

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: پتر واهر - نويسنده: Peter Waher

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

آلفرسكو و امنيت در آن

آلفرسكو و امنيت در آن

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: مصطفي اميني - نويسنده: مريم رضايي

قیمت : ۲۱۷۰۰۰ ریال

ASP.NET 4.0 و Ajax در C# 4.0

ASP.NET 4.0 و Ajax در C# 4.0

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رامين مولاناپور - نويسنده: لقمان محمدزاده

قیمت : ۶۹۰۰۰ ریال


ASP.NET 4.0 و Ajax در C# 4.0

ASP.NET 4.0 و Ajax در C# 4.0

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رامين مولاناپور - نويسنده: لقمان محمدزاده

قیمت : ۶۹۰۰۰ ریال

‏‫Microsoft Access براي همه‬‬

‏‫Microsoft Access براي همه‬‬

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رام‍ي‍ن‌ م‍ولان‍ا پ‍ور

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

R در عمل : تحليل داده و گرافيك با R

R در عمل : تحليل داده و گرافيك با R

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: روبرت كاباكوف - نويسنده: Robert Kabacoff

قیمت : ۵۵۰۰۰۰ ریال


‏‫ Microsoft Word براي همه‬

‏‫ Microsoft Word براي همه‬

ناشر : وينا

- نويسنده: حميدرضا فلاح

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

آبگرمكن‌هاي خورشيدي

آبگرمكن‌هاي خورشيدي

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: مرتضي فرامرز - نويسنده: لادن عزيزي‌لرد

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

‏‫۶۸ داستان كوتاه شگفت‌انگيز‬

‏‫۶۸ داستان كوتاه شگفت‌انگيز‬

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: حبيب رضايي كرمانشاهي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


WPF و Silverlight  در C# 4.0

WPF و Silverlight در C# 4.0

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: رامين مولاناپور - نويسنده: لقمان محمدزاده

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال

آشنايي با مجازي‌سازي

آشنايي با مجازي‌سازي

ناشر : آتي‌نگر

- نويسنده: Danielle Ruest - نويسنده: دانيل روست

قیمت : ۰ ریال

آموزش اپراتوري، سرويس و نگهداري و تعميرات دستگاههاي فتوكپي ...

آموزش اپراتوري، سرويس و نگهداري و تعميرات دستگاههاي فتوكپي ...

ناشر : وينا

- نويسنده: عبدالله رضايي‌هرسيني

قیمت : ۲۵۰۰۰ ریال