آشنايي با نظريه‌ي ريسمان

آشنايي با نظريه‌ي ريسمان

ناشر : مازيار

- نويسنده: استيون اسكات گابسر - نويسنده: Steven Scott Gubser

قیمت : ۰ ریال

اخترفيزيك براي افراد بي‌قرار

اخترفيزيك براي افراد بي‌قرار

ناشر : مازيار

- نويسنده: نيل دگرس تايسن - نويسنده: Neil deGrasse Tyson

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

الكتريسيته و مغناطيس

الكتريسيته و مغناطيس

ناشر : مازيار

- نويسنده: كايل كركلند - نويسنده: ج‍م‍ي‍ل‌ آري‍اي‍ي‌

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال


ام‍داد م‍ام‍اي‍ي‌: دس‍ت‌ن‍ام‍ه‌اي‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍راي‌ م‍ام‍اي‍ي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و م‍درن‌

ام‍داد م‍ام‍اي‍ي‌: دس‍ت‌ن‍ام‍ه‌اي‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍راي‌ م‍ام‍اي‍ي‌ س‍ن‍ت‍ي‌ و م‍درن‌

ناشر : مازيار

- نويسنده: ك‍لاي‍ن‌ س‍وزان‌ - مترجم: رحيم رضاوندي

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

آب در گيتي

آب در گيتي

ناشر : مازيار

- نويسنده: آرنولد هانزل‌ماير - نويسنده: Arnold Hanslmeier

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

اتم و ماده

اتم و ماده

ناشر : مازيار

- نويسنده: كايل كركلند - نويسنده: Kyle Kirkland

قیمت : ۰ ریال


آواي مهبانگ: تابش زمينه كيهاني و كيهان‌شناسي جديد

آواي مهبانگ: تابش زمينه كيهاني و كيهان‌شناسي جديد

ناشر : مازيار

- نويسنده: آمدئو بالبي - نويسنده: سمانه نوروزي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

آينده‌‎ي ذهن: كندوكاوي علمي براي فهميدن، بهسازي، و توانمندسازي ذهن

آينده‌‎ي ذهن: كندوكاوي علمي براي فهميدن، بهسازي، و توانمندسازي ذهن

ناشر : مازيار

- نويسنده: ميچيو كاكو - نويسنده: Michio Kaku

قیمت : ۲۱۰۰۰۰ ریال

100 دانشمندي كه جهان را تغيير دادند

100 دانشمندي كه جهان را تغيير دادند

ناشر : مازيار

- نويسنده: جان بالچين - مترجم: يوسف عرفاني‌فرد

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال


استيون هاكينگ ذهني رها

استيون هاكينگ ذهني رها

ناشر : مازيار

- نويسنده: كيتي فرگوسن - مترجم: رامين رامبد

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ ریال

افسون رياضيات: كشف جذابيت‌هاي رياضيات

افسون رياضيات: كشف جذابيت‌هاي رياضيات

ناشر : مازيار

- نويسنده: توني پاپاس - مترجم: عباسعلي كتيرايي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال