براساس زندگي سردار شهيد ابوالقاسم معيني

براساس زندگي سردار شهيد ابوالقاسم معيني

ناشر : دارخوين

- به‌اهتمام: الهه حاجي‌حسيني - به‌اهتمام: پروين احمدي

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال

اسوه‌هاي تشكيلاتي

اسوه‌هاي تشكيلاتي

ناشر : يقظه

- گردآورنده: حميدرضا محمدي - طراح: سجاد قاسمي

قیمت : ۲۰۰۰۰ ریال

حماسه چزابه: براساس خاطراتي از سردار شهيد مهدي صبوري

حماسه چزابه: براساس خاطراتي از سردار شهيد مهدي صبوري

ناشر : كاتبان

- نويسنده: هادي صبوري

قیمت : ۷۰۰۰ ریال


براساس زندگي سردار شهيد ابراهيم جعفرزاده

براساس زندگي سردار شهيد ابراهيم جعفرزاده

ناشر : دارخوين

- به‌اهتمام: سعيده يوسفي

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال

براساس زندگي سردار شهيد عبدالرسول زرين

براساس زندگي سردار شهيد عبدالرسول زرين

ناشر : دارخوين

- به‌اهتمام: سعيده يوسفي

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال

براساس زندگي سردار شهيد قربانعلي عرب

براساس زندگي سردار شهيد قربانعلي عرب

ناشر : دارخوين

- به‌اهتمام: الهه حاجي‌حسيني

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال


براساس زندگي سردار شهيد مجتبي كلاهدوزان

براساس زندگي سردار شهيد مجتبي كلاهدوزان

ناشر : دارخوين

- به‌اهتمام: سعيده يوسفي

قیمت : ۱۲۰۰۰ ریال

بيش از چند نفر: روايتي كوتاه از زندگي سردار شهيد سيدعباس جولايي

بيش از چند نفر: روايتي كوتاه از زندگي سردار شهيد سيدعباس جولايي

ناشر : روايت فتح

- ويراستار: حسين افشار - نويسنده: جواد كلاته‌عربي

قیمت : ۴۲۰۰۰ ریال

پولادين مرد: براساس زندگي سردار شهيد احمدرضا نعمتي

پولادين مرد: براساس زندگي سردار شهيد احمدرضا نعمتي

ناشر : مقيم

- تهيه و تنظيم: هاجر كرماني

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال


تمناي گمنامي: براساس زندگي سردار شهيد يدالله تقي‌يار

تمناي گمنامي: براساس زندگي سردار شهيد يدالله تقي‌يار

ناشر : مقيم

- تهيه و تنظيم: هاجر كرماني

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

توپخانه: براساس زندگي سردار شهيد مهدي مظاهري

توپخانه: براساس زندگي سردار شهيد مهدي مظاهري

ناشر : مقيم

- تهيه و تنظيم: هاجر كرماني

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

خاطرات فرماندهان عمليات خيبر: حاج فضل‌الله نجفيان، حاج مرتضي بختياري، حاج حسين عموشاهي

خاطرات فرماندهان عمليات خيبر: حاج فضل‌الله نجفيان، حاج مرتضي بختياري، حاج حسين عموشاهي

ناشر : ستارگان درخشان

- نويسنده: جانمراد احمدي - ويراستار: مهري‌السادات معرك‌نژاد

قیمت : ۳۰۰۰۰ ریال