آناتومي ماهيچه‌ها در يك نگاه: قابل استفاده براي دانشجويان ....

آناتومي ماهيچه‌ها در يك نگاه: قابل استفاده براي دانشجويان ....

ناشر : سيمرغ خراسان

- نويسنده: نجمه‌السادات زارعيان‌جهرمي

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

بيولوژي پايه و درك رايج از عضله اسكلتي

بيولوژي پايه و درك رايج از عضله اسكلتي

ناشر : شركت تضامني انتشاراتي حتمي و شركا

- نويسنده: كونيهيرو ساكوما - نويسنده: Kunihiro Sakuma

قیمت : ۲۹۲۰۰۰ ریال


فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني پيشرفته

فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني پيشرفته

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- نويسنده: فيليپ اف. گاردينر - نويسنده: Phillip F. Gardiner

قیمت : ۱۳۵۰۰۰ ریال

اصول حركت‌شناسي ساختاري با اصلاحات

اصول حركت‌شناسي ساختاري با اصلاحات

ناشر : سازمان‌ مطالعه ‌و تدوين‌ كتب‌ علوم ‌انساني ‌دانشگاهها (سمت)

- نويسنده: كليم تامپسون - نويسنده: آر.تي فلويد

قیمت : ۱۶۵۰۰۰ ریال

حركت‌شناسي

حركت‌شناسي

ناشر : نشر ورزش

- نويسنده: آر.تي فلويد - مترجم: حميد طباطبايي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال


فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني (پيشرفته)

فيزيولوژي ورزشي عصبي - عضلاني (پيشرفته)

ناشر : حتمي

- نويسنده: فيليپ‌اف گاردينر - مترجم: پروانه نظرعلي

قیمت : ۱۷۵۰۰۰ ریال

جنبه‌هاي عصبي - عضلاني فعاليت بدني

جنبه‌هاي عصبي - عضلاني فعاليت بدني

ناشر : پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي

- نويسنده: فيليپ‌اف گاردينر - مترجم: رضا قراخانلو

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال

اطلس آناتومي و طبقه‌بندي عضلات بدن انسان سر و گردن، تنه و اندام‌ها

اطلس آناتومي و طبقه‌بندي عضلات بدن انسان سر و گردن، تنه و اندام‌ها

ناشر : نور دانش

- نويسنده: علي رشيدي - نويسنده: فريدون نگهدار

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ ریال