استانداردهاي زنجيره سرما

استانداردهاي زنجيره سرما

ناشر : كلام حق

- نويسنده: اك‍ب‍ر گ‍رج‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

اص‍ول‌ طراح‍ي‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍اي‌ م‍واد غ‍ذاي‍ي‌

اص‍ول‌ طراح‍ي‌ ك‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍اي‌ م‍واد غ‍ذاي‍ي‌

ناشر : علم ك‍ش‍اورزي‌ ايران

- نويسنده: رض‍ا اس‍م‍اع‍ي‍ل‌زاده‌ ك‍ن‍اري‌

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال

اصول طراحي كارخانه‌هاي مواد غذايي

اصول طراحي كارخانه‌هاي مواد غذايي

ناشر : علم كشاورزي ايران

- نويسنده: علي معتمدزادگان - نويسنده: رضا اسماعيل‌زاده‌كناري

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طراحي كارخانه‌هاي صنايع غذايي (اصول و مباني): براي مهندسين علوم و صنايع غذايي، مهندسي شيمي و مكانيك، مهندسين طراح...

طراحي كارخانه‌هاي صنايع غذايي (اصول و مباني): براي مهندسين علوم و صنايع غذايي، مهندسي شيمي و مكانيك، مهندسين طراح...

ناشر : جهاد دانشگاهي مشهد

- نويسنده: عسگر فرحناكي - نويسنده: محسن گواهيان

قیمت : ۱۲۵۰۰۰ ریال

طرح‌ريزي كارخانه‌هاي صنايع غذايي

طرح‌ريزي كارخانه‌هاي صنايع غذايي

ناشر : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

- نويسنده: سيدمهدي جعفري - نويسنده: محمد خليليان

قیمت : ۱۲۳۰۰۰ ریال

طرح‌ريزي كارخانه‌هاي صنايع غذايي

طرح‌ريزي كارخانه‌هاي صنايع غذايي

ناشر : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

- نويسنده: سيدمهدي جعفري - نويسنده: محمد خليليان

قیمت : ۱۱۵۰۰۰ ریال


طراحي كارخانه صنايع غذايي

طراحي كارخانه صنايع غذايي

ناشر : من گرافيك

- نويسنده: آنتونيو لوپس‌گومس - نويسنده: گوستاوو باربوزا-كانوواس

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ ریال

استانداردهاي ايمني غذا

استانداردهاي ايمني غذا

ناشر : موسسه تحقيقات شيلات ايران - مديريت اطلاعات علمي

- نويسنده: عباسعلي مطلبي - نويسنده: حامد اهري

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

اصول طراحي كارخانجات مواد غذايي

اصول طراحي كارخانجات مواد غذايي

ناشر : شمال پايدار (وابسته به موسسه فرهنگي هنري شمال پايدار)

- نويسنده: محسن پيردشتي - نويسنده: هنگامه درزي‌اربابي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


اصول طراحي كارخانجات و مهندسي صنايع غذايي

اصول طراحي كارخانجات و مهندسي صنايع غذايي

ناشر : آينده سازان

- نويسنده: هيمن نوربخش - نويسنده: كاظم جهان‌بين

قیمت : ۹۸۰۰۰ ریال