تاملي بر انديشه پيشرفت: تاريخ ساخت معناي توسعه در غرب

تاملي بر انديشه پيشرفت: تاريخ ساخت معناي توسعه در غرب

ناشر : ‏‫ روزنه

- نويسنده: ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ دي‍وس‍الار

قیمت : ۰ ریال

توسعه بايسته: (استراتژي‌هاي رياست جمهوري)

توسعه بايسته: (استراتژي‌هاي رياست جمهوري)

ناشر : آرمان رشد

- نويسنده: ع‍ب‍اس‬‌‏‬ م‍ح‍م‍دي‌اص‍ل‌

قیمت : ۰ ریال

توسعه نوين اقتصادي و اجتماعي: دانش بنيان

توسعه نوين اقتصادي و اجتماعي: دانش بنيان

ناشر : ترمه

- نويسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍م‍ي‍دي‌زاده‌

قیمت : ۰ ریال


توسعه و فراتوسعه: مفاهيم، نظريه‌ها و پارادايم‌ها

توسعه و فراتوسعه: مفاهيم، نظريه‌ها و پارادايم‌ها

ناشر : آينده‌ پژوه

- نويسنده: اعظم بابكي‌راد

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال

جماعت‌گرايي : نظريه‌اي براي عدالت، توسعه و مشاركت

جماعت‌گرايي : نظريه‌اي براي عدالت، توسعه و مشاركت

ناشر : صمديه

- نويسنده: س‍ع‍ي‍د م‍دن‍ي‌

قیمت : ۰ ریال

چگونه جهان را تغيير دهيم

چگونه جهان را تغيير دهيم

ناشر : هنوز

- نويسنده: جان-پل فلينتوف - مترجم: مهرناز شيرازي‌عدل

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال


خاص‌گرايي

خاص‌گرايي

ناشر : راز نهان

- نويسنده: مهدي عليرضا

قیمت : ۱۱۷۰۰۰ ریال

تصور عصر پساتوسعه: مقالاتي درباره‌ي توسعه

تصور عصر پساتوسعه: مقالاتي درباره‌ي توسعه

ناشر : ترجمان علوم انساني

- نويسنده: محمد ملاعباسي

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه

ناشر : نازلي

- نويسنده: اي‍رج‌ م‍ل‍ك‌ م‍ح‍م‍دي‌

قیمت : ۰ ریال


به سوي شهرهاي سالم ، مقايسه شرايط براي ايجاد دگرگوني

به سوي شهرهاي سالم ، مقايسه شرايط براي ايجاد دگرگوني

ناشر : نشر همدل

- نويسنده: ‏‫الكساندر ها. يي.‬ اوتخار - نويسنده: Alexander H. J. Otgaar

قیمت : ۰ ریال

توسعه اجتماعي: چشم‌انداز جهاني و وضعيت ايران

توسعه اجتماعي: چشم‌انداز جهاني و وضعيت ايران

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات

- نويسنده: عبدالحسين كلانتري - نويسنده: پيام روشنفكر

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت انساني

پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت انساني

ناشر : البرز فردانش

- نويسنده: رامين ناصح

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال