KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب با موضوع نرم‌افزار پري ماورا براي برنامه‌ريزي پروژه‌ها (پي 6)

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (1)

مديريت پروژه با پريماورا 8.1: primavera p6 profesional R8.1

پدیدآور: علي احمدي‌ابراهيمي‌زاده؛ اسما خليلي گوكي

قيمت: 100000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1