ليست كتاب با موضوع طرحواره (روانشناسي)

طرح‌واره درماني (راهنماي ويژه متخصصان روان‌شناسي باليني)

طرح‌واره درماني (راهنماي ويژه متخصصان روان‌شناسي باليني)

ناشر : دانژه

- تدوين: مژگان صلواتي - تدوين: رخساره يكه‌يزدان‌دوست

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

طرحواره و سلامت

طرحواره و سلامت

ناشر : دانش ارزين جهان

- نويسنده: بهنود بهمنش

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال

مباني طرحواره‌هاي ذهني

مباني طرحواره‌هاي ذهني

ناشر : حنيفا

- نويسنده: سيده‌صديقه پيروان - ويراستار: رحمت‌الله شكري

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال


طرح‌واره‌هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان‌شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

طرح‌واره‌هاي شناختي و باورهاي مركزي در مشكلات روان‌شناختي (راهنماي متخصصان و درمانگران باليني)

ناشر : دانشگاه تبريز

- ويراستار: لارنس پي‌ريسو - ويراستار: پيترال دوتويت

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال