ميزگردهاي بازاريابي ايران: ديدگاهها و انديشه‌هاي 55 استاد دانشگاه و استاد بازار

ميزگردهاي بازاريابي ايران: ديدگاهها و انديشه‌هاي 55 استاد دانشگاه و استاد بازار

ناشر : بازاريابي

- نويسنده: احمد آخوندي - نويسنده: محسن جاويدمويد

قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال

تكنيكهاي فرصت‌يابي در بازاريابي و فروش (با نگرش بازار ايران)

تكنيكهاي فرصت‌يابي در بازاريابي و فروش (با نگرش بازار ايران)

ناشر : بازاريابي

- نويسنده: پرويز درگي - ويراستار: احمد آخوندي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مديريت فروش و بازاريابي در فضاي كسب و كار ايران

مديريت فروش و بازاريابي در فضاي كسب و كار ايران

ناشر : اميران

- نويسنده: حامد حق‌طلب - نويسنده: محمودرضا گودرزي

قیمت : ۱۹۹۰۰۰ ریال