اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

ناشر : دانشگاه صنعتي اصفهان

- نويسنده: حسين تويسركاني

قیمت : ۲۸۰۰۰۰ ریال

اصول مهندسي و علم مواد

اصول مهندسي و علم مواد

ناشر : مركزنشردانشگاهي

- مترجم: فخرالدين اشرفي‌زاده - نويسنده: لارنس ون‌ولك

قیمت : ۱۴۰۰۰۰ ریال

انتخاب مواد در طراحي مكانيكي

انتخاب مواد در طراحي مكانيكي

ناشر : دانشگاه شيراز، مركز نشر

- مترجم: سيروس جوادپور - نويسنده: ميشل‌فاريس اشبي

قیمت : ۳۰۰۰۰۰ ریال


انتخاب مواد در طراحي مكانيكي

انتخاب مواد در طراحي مكانيكي

ناشر : فراياز

- مترجم: علي حائريان‌اردكاني - نويسنده: ميشل‌فاريس اشبي

قیمت : ۲۷۰۰۰۰ ریال

طراحي صنعتي (مواد و فرايندهاي توليد)

طراحي صنعتي (مواد و فرايندهاي توليد)

ناشر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني

- مترجم: كاوه مقدم - نويسنده: جيم لسكو

قیمت : ۱۳۰۰۰۰ ریال


درك رفتار سازه‌ها

درك رفتار سازه‌ها

ناشر : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

- مترجم: محمود گلابچي - نويسنده: فولر مور

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

ساختار، خواص، و كاربرد آلياژهاي مهندسي

ساختار، خواص، و كاربرد آلياژهاي مهندسي

ناشر : دانشگاه صنعتي شريف، موسسه انتشارات علمي

- نويسنده: ويليام‌فورچن اسميت - مترجم: علي‌اكبر اكرامي

قیمت : ۱۱۰۰۰۰ ریال

رفتار مكانيكي مواد: روش‌هاي مهندسي براي تغيير شكل، خستگي و شكست

رفتار مكانيكي مواد: روش‌هاي مهندسي براي تغيير شكل، خستگي و شكست

ناشر : دانشكده علم و صنعت ايران

- مترجم: حميدرضا جاهدمطلق - نويسنده: نورمن دولينگ

قیمت : ۳۵۰۰۰۰ ریال


آشنايي با فرآيندها و خطوط توليد

آشنايي با فرآيندها و خطوط توليد

ناشر : جهان جام جم

- نويسنده: حجت‌الله عالي - نويسنده: حسن غياث‌وند

قیمت : ۸۹۵۰۰ ریال

اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

اصول علم مواد (ساختار، خواص و مهندسي مواد)

ناشر : سرافراز

- نويسنده: كاظم طهماسبي - نويسنده: وحيد ابويي

قیمت : ۸۸۰۰۰ ریال

دانش مواد

دانش مواد

ناشر : شركت مهندسي آرتا پژوهش كاوه

- نويسنده: احمد بهمني - نويسنده: مهدي شاهدي‌اصل

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال