تجزيه و تركيب

تجزيه و تركيب

ناشر : آستان قدس رضوي، به‌نشر، كتابهاي پروانه

- نويسنده: ديويد گلاور - مترجم: سعيده عاقلتر

قیمت : ۴۴۰۰۰ ریال

مفاهيم پايه در مهندسي ريخته‌گري

مفاهيم پايه در مهندسي ريخته‌گري

ناشر : دلهام

- مترجم: عليرضا شريفي‌راد - نويسنده: كيت گود

قیمت : ۷۹۰۰۰ ریال