اصول ارگونومي در طراحي سيستم‌هاي حمل دستي كالا

اصول ارگونومي در طراحي سيستم‌هاي حمل دستي كالا

ناشر : فن‌آوران

- نويسنده: حسن صادقي‌نائيني

قیمت : ۱۲۰۰۰۰ ریال

طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي

طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي

ناشر : دانشگاه علم و صنعت ايران

- گردآورنده: محمدرضا حميدي - گردآورنده: كامران شهانقي

قیمت : ۶۵۰۰۰ ریال

مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي و كنترل سيستم‌هاي لجستيك

مقدمه‌اي بر برنامه‌ريزي و كنترل سيستم‌هاي لجستيك

ناشر : دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

- نويسنده: جانبائولو گياني - نويسنده: ژيلبر لاپورت

قیمت : ۸۶۰۰۰ ریال