KetabCity.com

021-6120

بانک کتاب دانایی توانایی - خرید کتاب

لیست كتاب با موضوع مواد غذايي - بازرسي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد یافت شده (6)

تقلبات در مواد غذايي آنچه همه نمي‌دانند

پدیدآور: م‍ق‍ص‍ودي‌ ش‍ه‍رام‌

قيمت: 0 ريال

نكات كليدي در بازرسي و نظارت‌هاي بهداشت محيطي از اماكن و مراكز مشمول م

پدیدآور: محمدرضا حيدري؛ فاطمه تقوا

قيمت: 150000 ريال

تضمين كيفيت و سلامت مواد غذايي (با منشا دامي)

پدیدآور: ويليام هابرت؛ محمد محسن‌زاده؛ سعيد خانزادي

قيمت: 54000 ريال


‏‫تقلبات چربي‌ها و روغن‌هاي خوراكي و روش‌هاي تشخيص‮‬

پدیدآور: تربتي محمدعلي؛ آزادمرد دميرچي صديف؛ هاشم‌پور بلترك ‏‫ فتانه

قيمت: 0 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1