درسنامه‌ي كارشناسي ارشد بهداشت و ايمني موادغذايي همراه با مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و پاسخ تشريحي سؤالات

درسنامه‌ي كارشناسي ارشد بهداشت و ايمني موادغذايي همراه با مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و پاسخ تشريحي سؤالات

ناشر : جامعه‌نگر

- نويسنده: بهادر حاجي‌محمدي - نويسنده: محمدحسن احرامپوش

قیمت : ۱۷۹۰۰۰ ریال

ايمني رنگ‌هاي طبيعي خوراكي

ايمني رنگ‌هاي طبيعي خوراكي

ناشر : آرويج

- نويسنده: سيدجواد پورنقي - نويسنده: نعيمه عشقي

قیمت : ۱۰۰۰۰ ریال