اعتياد، درمان، جرم

اعتياد، درمان، جرم

ناشر : وانيا

- نويسنده: راهيل حقجو

قیمت : ۰ ریال


حقوق كيفري عمومي مواد مخدر

حقوق كيفري عمومي مواد مخدر

ناشر : مجد

- نويسنده: بهنام اكبري

قیمت : ۰ ریال

اصول دادرسي عادلانه در جرايم مواد مخدر

اصول دادرسي عادلانه در جرايم مواد مخدر

ناشر : آريا داد

- نويسنده: مهدي حريري

قیمت : ۰ ریال


جرائم قاچاق مواد مخدر در رويه دادگاه‌ها

جرائم قاچاق مواد مخدر در رويه دادگاه‌ها

ناشر : چراغ دانش

- نويسنده: توحيد زينالي

قیمت : ۰ ریال

بلاي خانمان‌سوز

بلاي خانمان‌سوز

ناشر : نشر ناياب

- نويسنده: سيدرسول زيرك

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال

الگوي مصرف داروهاي ناركوتيك در ايران و جهان

الگوي مصرف داروهاي ناركوتيك در ايران و جهان

ناشر : عمران

- نويسنده: سعدالله پرويزي

قیمت : ۰ ریال


حقوق كيفري مواد مخدر

حقوق كيفري مواد مخدر

ناشر : دادگستر

- نويسنده: منصور رحمدل

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

حقوق كيفري مواد مخدر (بر اساس سرفصل دوره كارشناسي رشته حقوق)

حقوق كيفري مواد مخدر (بر اساس سرفصل دوره كارشناسي رشته حقوق)

ناشر : ققنوس

- نويسنده: عباس زراعت

قیمت : ۱۵۰۰۰۰ ریال

تجديدنظر در احكام مواد مخدر در ديوان عالي كشور- دادستاني كل كشور

تجديدنظر در احكام مواد مخدر در ديوان عالي كشور- دادستاني كل كشور

ناشر : صابريون

- نويسنده: ابراهيم يوسفي‌محله - نويسنده: مظلومي عليرضا

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال