مباني موزه‌داري

مباني موزه‌داري

ناشر : موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

- نويسنده: يوسف منصورزاده

قیمت : ۱۸۰۰۰۰ ریال

مطالعات موزه (اصول و مباني)

مطالعات موزه (اصول و مباني)

ناشر : سميرا

- نويسنده: ابوالفضل صادقپورفيروزآباد - نويسنده: سيدمحمود ميرعزيزي

قیمت : ۲۲۰۰۰۰ ریال


كاربرپسند: نمايشگاه‌هاي تجربي (عملي) كارآمد

كاربرپسند: نمايشگاه‌هاي تجربي (عملي) كارآمد

ناشر : موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران

- نويسنده: جف كندي - نويسنده: Jeff Kennedy

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

مباني شناخت هنر و فن موزه و موزه‌داري

مباني شناخت هنر و فن موزه و موزه‌داري

ناشر : يسطرون

- نويسنده: رضا حيدري‌شكيب - نويسنده: الهام ميركمالي

قیمت : ۷۵۰۰۰ ریال

موزه‌داري

موزه‌داري

ناشر : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

- نويسنده: نوشين‌دخت نفيسي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال


موزه‌داري نوين: از مفاهيم تا كاربردها

موزه‌داري نوين: از مفاهيم تا كاربردها

ناشر : كيان دانش

- نويسنده: اصغر حيدري - نويسنده: رسول محمدعلي‌پور

قیمت : ۹۵۰۰۰ ریال

موزه، موزه‌داري و موزه‌ها

موزه، موزه‌داري و موزه‌ها

ناشر : چهارباغ

- نويسنده: محمد زاهدي - نويسنده: بهاره حاجيها

قیمت : ۶۰۰۰۰ ریال