موزه‌داري

موزه‌داري

ناشر : سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

- نويسنده: نوشين‌دخت نفيسي

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

راهنمايي تشريحي براي راه‌اندازي موزه با نگاهي به اكوموزه

راهنمايي تشريحي براي راه‌اندازي موزه با نگاهي به اكوموزه

ناشر : سميرا

- نويسنده: ديويد داسام - مترجم: زينب مرادي

قیمت : ۴۰۰۰۰ ریال