ايجاد فضاهاي شهري به كمك صدا و موسيقي

ايجاد فضاهاي شهري به كمك صدا و موسيقي

ناشر : نداي سبز شمال

- نويسنده: ريتچاردا بلجويوسو - نويسنده: Ricciarda Belgiojoso

قیمت : ۹۰۰۰۰ ریال

‏‫جستاري در جامعه‌شناسي موسيقي

‏‫جستاري در جامعه‌شناسي موسيقي

ناشر : غيوري

- نويسنده: ناهيد كسائي

قیمت : ۰ ریال

زايش تراژدي

زايش تراژدي

ناشر : نشر مركز

- نويسنده: ف‍ري‍دري‍ش‌ وي‍ل‍ه‍ل‍م‌ ن‍ي‍چ‍ه‌ - نويسنده: Friedrich Wilhelm Nietzsche

قیمت : ۰ ریال


فلسفه موسيقي آدورنو در تعليم و تربيت

فلسفه موسيقي آدورنو در تعليم و تربيت

ناشر : صبح امروز

- نويسنده: علي آسوده

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

موسيقي

موسيقي

ناشر : ‏‫ افق‬

- نويسنده: ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ي‍ل‌ ج‍ب‍ران‌ - نويسنده: Khalil Gibran

قیمت : ۰ ریال

زيبايي‌شناسي موسيقي ايراني و درآمدي نو بر رديف دستگاهي

زيبايي‌شناسي موسيقي ايراني و درآمدي نو بر رديف دستگاهي

ناشر : موسيقي عارف

- نويسنده: بيژن مدني

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فلاسفه و موسيقي: از يونان باستان تا نيچه

فلاسفه و موسيقي: از يونان باستان تا نيچه

ناشر : موسسه تاليف ترجمه و نشر آثار هنري متن

- ويراستار: منصور احمدي - نويسنده: آرين رحمانيان

قیمت : ۷۰۰۰۰ ریال

موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

ناشر : موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري

- نويسنده: محمدتقي جعفري‌تبريزي

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ریال

لاچين و فقط لاچين: موسيقي و فلسفه

لاچين و فقط لاچين: موسيقي و فلسفه

ناشر : چنگ

- نويسنده: آريا اسماعيلي‌تركانبوري

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال


موسيقي و ذهن

موسيقي و ذهن

ناشر : نشر مركز

- نويسنده: آنتوني استور - مترجم: غلامحسين معتمدي

قیمت : ۱۰۲۰۰۰ ریال