ليست كتاب با موضوع موسيقي در ادبيات

پيوند وزني شعر و موسيقي : ريتم در عروض

پيوند وزني شعر و موسيقي : ريتم در عروض

ناشر : انتشارات هنر و فرهنگ

- نويسنده: اردشير بزرگ‌نيا

قیمت : ۰ ریال

موسيقي در ادبيات

موسيقي در ادبيات

ناشر : رهام

- نويسنده: طغرل طهماسبي - نويسنده: نازنين كرباسيان

قیمت : ۸۰۰۰۰ ریال

وزن موسيقي و شعر  : بررسي مقايسه‌اي ايقاع و عروض

وزن موسيقي و شعر : بررسي مقايسه‌اي ايقاع و عروض

ناشر : شركت انتشارات سوره مهر

- نويسنده: احمد رضايي

قیمت : ۰ ریال


رستاخيز وزن در شاهنامه: نگاهي به موسيقي شعر نامه‌ي باستان

رستاخيز وزن در شاهنامه: نگاهي به موسيقي شعر نامه‌ي باستان

ناشر : چنار

- نويسنده: مجيد رستنده

قیمت : ۵۰۰۰۰ ریال

كتاب فارسي في فن الالحان

كتاب فارسي في فن الالحان

ناشر : سوره مهر

- نويسنده: سيدمحمدتقي حسيني

قیمت : ۵۹۰۰۰ ریال