فلسفه علم روانشناسي

فلسفه علم روانشناسي

ناشر : مهاتما گاندي

پدیدآور: محمدرضا تعويقي

آموزش نرم افزار Inventor (ترسيمات)

آموزش نرم افزار Inventor (ترسيمات)

ناشر : فناوري اطلاعات ناروين

پدیدآور: سارا كيانوش

آموزش نرم افزار Inventor (طراحي سه بعدي)

آموزش نرم افزار Inventor (طراحي سه بعدي)

ناشر : فناوري اطلاعات ناروين

پدیدآور: سارا كيانوش


آموزش نرم افزار Inventor (طراحي)

آموزش نرم افزار Inventor (طراحي)

ناشر : فناوري اطلاعات ناروين

پدیدآور: سارا كيانوش

آموزش نرم افزار Inventor (مقدماتي)

آموزش نرم افزار Inventor (مقدماتي)

ناشر : فناوري اطلاعات ناروين

پدیدآور: سارا كيانوش

بررسي موفقيت نمايشگاه ها در صادرات

بررسي موفقيت نمايشگاه ها در صادرات

ناشر : توسعه شگرف

پدیدآور: معصومه عيوضخاني


بررسي ناهنجاري هاي عرضه سهام در بورس

بررسي ناهنجاري هاي عرضه سهام در بورس

ناشر : توسعه شگرف

پدیدآور: سارا كيانوش

تاثير ارتباطات سازماني در بحران

تاثير ارتباطات سازماني در بحران

ناشر : توسعه شگرف

پدیدآور: سارا كيانوش

رابطه بين تيپ شخصيتي مديران و كاركنان

رابطه بين تيپ شخصيتي مديران و كاركنان

ناشر : توسعه شگرف

پدیدآور: معصومه عيوضخاني